sidekiq のジョブ削除

Sidekiq::Queue.new.clear # 処理待ちジョブ削除
Sidekiq::RetrySet.new.clear # リトライ待ちジョブ削除

参考

Sidekiqのジョブを削除する [Rails] - ノンカフェインであなたにやさしい